HotLine: +84 4 634 1953
Fax: +84 4 634 1952

Home

Hợp Tác Xã Thủy Sản Tâm Đức được thành lập từ năm 1996 bởi các chuyên gia đầu ngành Thủy sản Việt Nam. Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất nước mắm nguyên chất từ cá biển tươi theo phương pháp cổ truyền từ  những vùng…