HotLine: +84 4 634 1953
Fax: +84 4 634 1952

Công bố sản phẩm »

Giấm nếp hoa vàng

Ngày: 13-08-2020

Giấm gạo

Ngày: 2020-08-13

Măng trúc vàng

Ngày: 2020-08-13

măng tươi

Ngày: 2020-08-13

Tôm chua

Ngày: 2020-08-13

Sung muối

Ngày: 2020-08-13

Măng mai vàng

Ngày: 2020-08-13

Măng lá

Ngày: 2020-08-13

Dưa chuột

Ngày: 2020-08-13

Cà pháo muối

Ngày: 2020-08-13

Cà pháo mắm tôm chua

Ngày: 2020-08-13

Chắt 27

Ngày: 2020-08-13