HotLine: +84 4 634 1953
Fax: +84 4 634 1952

Liên hệ

HỢP TÁC XÃ THUỶ SẢN TÂM ĐỨC
Địa chỉ: Số 60 phố Thạch Cầu – Phường Long Biên – Quận Long Biên – Hà Nội

ĐT: 0221.390.0068 – 0989.516.353

Fax: 0221.390.0069

Email : [email protected]